Nyheter

Kontantfritt 1 mars 2020

Från 1 mars 2020 blir hela Styrsöbolaget kontantfritt.

Detta gäller såväl ombord i fartygen som på expeditionen på Saltholmen.

För betalning från 1 mars gäller följande:

På  expedition Saltholmen: Endast betalning med bankkort.

Ombord i fartygen: För biljettköp endast bankkort eller Västtrafiks App: TOGO.

För frakt/gula kärror kan man fortsatt betala med bankkort eller swish.

För alla biljettköp rekommenderar vi att man använder:

Västtrafiks App: TOGO 

 

2020-06-17 09:56
Att tänka på för cyklister till och från södra skärgården

Södra skärgården trafikeras med båtar som har begränsad kapacitet för cyklar eftersom de bara kan placeras på fördäck. Cyklar får av säkerhetsskäl inte placeras utanför de gula linjer som markerar utrymningsvägar från frontdörrar till stävgrindar och portar.

Undvik ta med cykel från Saltholmen om du bara skall på utflykt till öarna. Det är inte säkert att det finns plats att få med cykel tillbaka till Saltholmen. Öarna är inte större utan att det går att klara sig utan cykel.

 

2020-02-21 10:34
Från 1 mars 2020 blir hela Styrsöbolaget kontantfritt.

 

 

 

2019-10-25 13:52
Från och med den 1:a november gäller det en ny tidtabell i frakttrafiken

För att ta del av tidtabellen se under fliken Gods och bilar/Godstranporter/Tidtabell eller tryck här

2019-08-14 12:43
Styrsöbolaget och skärgårdstrafiken – en utställning i Öbergska huset

Utställningen visar i text och bilder utvecklingen av båttrafiken till södra skärgården från starten för ungefär 150 år sedan och fram till idag. De första 50 åren var det Göteborgs Nya Ångslups AB som drev den huvudsakliga trafiken. 1922 övertogs trafiken av det första bolaget som allmänt kom att kallas för Styrsöbolaget. Snart är det 100 år sedan det första Styrsöbolaget etablerades!

  • Plats:                Öbergska huset på Styrsö Bratten
  • Invigning:         Lördag 17 augusti 2019 kl 13
  • Öppet:               Dagligen 17 augusti-29 september           kl 12-17

Välkommen till utställningen!

2019-06-17 15:46
Linje 285 ändrad tidtabell helger

Linje 285 har ändrad tidtabell på lördagar och söndagar. En tur och returresa tar 66 minuter under högtrafik. För detaljerad tidtabell se hemsidan. 

2018-02-12 11:05
Sommartidtabell för godstrafiken 2 juni 2018- 5 augusti finns nu på hemsidan.

Under sommaren trafikeras lördagar för butikerna i Södra Skärgården. Lördagar trafikeras mellan  2 juni och 4 augusti. Lördagen den 23 juni (midsommardagen) trafikeras som söndag. 

Tidtabell 2 juni - 5 augusti [pdf]

2017-12-21 16:40
Styrsöbolagets ägare Transdev förvärvar Blidösundsbolaget

Idag blev det klart att Transdev förvärvar Blidösundsbolaget. Bolaget bedriver båttrafik i Stockholms skärgård och genom förvärvet stärks Transdevs position inom kollektivtrafik till sjöss ytterligare. 

Läs press release här

2017-01-27 11:36
Ny tur från Köpstadsö lördagar

Från lördag 21 januari finns en ny förbindelse från Köpstadsö lördagar till Saltholmen. Valö som går från Vrångö 09.54 anlöper Köpstadsö 10.12 på turen till Saltholmen.

2017-01-18 10:00
Ny tidtabell för godsturer från 1 januari 2017

Från den 1 januari 2017 är det ny vintertidtabell för godsturerna från Fiskebäck. Nytt är även att det går en godstur från Fiskebäck onsdagar kl 14.00.

2017-01-03 14:22
Rekordstort resande under 2016

Resandet under 2016 ökade på samtliga linjer som Styrsöbolaget kör på uppdrag av Västtrafik.

Linje 281-284 södra skärgården ökade med 1,8 % till 2 222 500 resande, linje 285 Älvsnabben ökade med 7,8 % till 1 069 000 och 286 Älvsnabbare ökade med 5,4 % till 1 463 400 resande. Totalt på samtliga linjer blev det 4 754 900 resenärer, vilket är en ökning med 4,2 % jämfört med 2015.

Tack alla ni som väljer sjövägen!

2016-11-09 15:36
Nyheter i tidtabellen för södra skärgården från 11 december

I den nya tidtabellen fr o m 11 december 2016 finns några nyheter. Det blir en ny tur på linje 281 måndag-fredag från Saltholmen 17.00 till Köpstadsö, Bratten, Skäret, Donsö och Vrångö. Båten går därefter från Vrångö 17.36 via Skäret för avstigande till Donsö där turen slutar.

2016-04-30 15:59
Strejken slut!

Avtalsparterna har idag kommit överens i förhandlingarna om nytt avtal för skärgårdsrederierna. Från idag lördag 30 april körs trafiken enligt ordinarie tidtabell från avgång Saltholmen 18.02.

2016-04-29 16:28
Information från Almega om skärgårdsstrejken

Informationen från Almega om skärgårdsstrejken handlar för Styrsöbolagets del både om trafiken i södra skärgården och på älven.

Almegas information (pdf)

2016-04-20 10:37
Tidtabeller för lördag och söndag under pågående strejk

Nu finns även tidtabellerna för lördag och söndag med i tidtabellerna för södra skärgården som gäller under pågående strejk.

2016-04-17 13:00
Trafiken i södra skärgården från måndag 18 april

Vi ser inte annat än att strejken kommer fortsätta måndag 18 april och då blir det nya tidtabeller i södra skärgården med ytterligare indragna turer och längre restider. Det beror på att snabbåtarna inte längre kan användas i trafiken eftersom dispensen för att bemanna dem inte gäller från måndag 18 april och framåt.

Trafikinformation om trafiken från måndag 18 april (pdf)

Tidtabell linje 281-282 Saltholmen-Köpstadsö-Styrsö Bratten-Donsö-Vrångö och mellanliggande bryggor (pdf)

Tidtabell linje 283 Saltholmen-Asperö-Brännö Rödsten (pdf)

Linje 284 Saltholmen-Knarrholmen-Stora Förö trafikeras ej fredagar.

2016-04-12 12:33
Avtalsparternas information om strejken

I den centrala konflikten om avtalen för befälhavare och styrmän i skärgårdstrafiken finns två avtalsparter, dels Almega som representerar rederierna och dels Sjöbefälsföreningen som representerar befälhavare och styrmän. Den som vill läsa parternas inlägg hänvisar vi till deras hemsidor:

www.almega.se

www. sjobefalsforeningen.se

2016-04-11 17:00
Pressmeddelande om strejken

Läs här information om strejken (pdf)

2016-04-08 15:14
Risk för strejk från tisdag 12 april kl 00.00

Risk för strejk som påverkar linje 281-284 Södra skärgården och 286 Älvsnabbare från tisdag 12 april kl 00.00, d v s midnatt mellan måndag och tisdag.

2016-03-31 15:43
Konsekvenser av SBF varsel om stridsåtgärder från 12 april

SBF varvsel om stridsåtgärder omfattar arbetsnedläggelse av befälhavare och styrmän i följande fartyg: Snabbåtarna Rivö och Valö samt Fröja, Skarven, Vipan, Älvfrida och Älv-Vira. Det medför att de turer som dessa fartyg är tursatta på i tidtabellen inte kommer att kunna trafikeras.

2016-03-30 18:48
SBF varslar om strejk

Sjöbefälsföreningen, SBF, varslar idag om strejk i skärgårdstrafiken. Varslet omfattar en stor del av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg och träder i kraft den 12 april 2016 kl 00.00, om inte ett avtal har träffats innan dess,

2016-03-23 09:34
Årets skärgårdsrederi

Vid branschföreningen Skärgårdsredarnas årsmöte den 18 mars tilldelades Styrsöbolaget priset Årets skärgårdsrederi. Läs mer i länken nedan från Sjöfartstidningen!

Årets skärgårdsrederi (pdf)

2016-03-18 09:46
Snabbare till tidtabellerna!

Nu går det snabbare att hitta tidtabellerna för persontrafiken. Det är bara att klicka på Södra skärgården eller Älvtrafiken så är tidtabellerna direkt sökbara där.

2016-02-10 11:01
Invigning av Stenpiren lördag 13 februari

Västtrafik inviger nya Resecentrum Stenpiren lördag 13 februari kl 12.00. Aktiviteter pågår vid Stenpiren kl 11.00-14.00.

Västtrafiks info om invigningen (pdf)

Linje 286 Älvsnabbare kör extraturer med pendelfärja Lindholmspiren - Stenpiren med gratis resor! Från Lindholmspiren var 15:e minut 11.03-13.48. Från Stenpiren var 15:e minut 11.12-13.57.

Linje 285 Älvsnabben trafikerar Stenpiren enligt ordinarie tidtabell. På linjen gäller Västtrafiks kort och biljetter.

Välkomna till Stenpiren!

2015-12-21 12:46
Julshoppingturer från södra skärgården blev succé

Julshoppingturerna från södra skärgården direkt till Stenpiren lördagarna den 12 och 19 december blev en succé med många nöjda resenärer. Turerna kördes på uppdrag av Västtrafik.

2015-10-22 13:19
Ny tur till Tången och fler turer med Ö-Snabben från 13 december

Västtrafik har beslutat att det från den 13 december 2015 blir en ny tur måndag - fredag från Saltholmen 13.00 via Asperö Östra, Köpstadsö och Styrsö Bratten till Styrsö Tången. Från Styrsö Tången går båten 13.45 via samma mellanbryggor till Saltholmen med ankomst 14.21. Den nya turen trafikeras av Ylva som har café ombord.

2015-10-22 13:09
Tätare turer på 285 Älvsnabben från 13 december

Västtrafik har beslutat att köra tätare turer på 285 Älvsnabben från 13 december 2015. Måndag - fredag blir det 20 minutersintervall ca 06.30-09.00 och 15.00-18.00. Lördagar blir det 30 minutersintervall 09.00-11.00 och 16.30-18.30 samt 20 minutersintervall 11.00-16.30.

2015-06-26 13:27
Stenpiren ersätter Rosenlund från den 16 augusti

Från den 16 augusti trafikerar linje 285 Älvsnabben och 286 Älvsnabbare den nya terminalen vid Stenpiren. Samtidigt dras Rosenlund in. För båda linjerna finns nya tidtabeller från den 16 augusti. Vid Stenpiren finns hållplats för spårvagn linje 1 och 9 samt flera busslinjer.

2015-05-22 08:00
Styrsö Tången ersätts av Kläppholmen 8 april - 21 maj 2015

Under tiden 8 april - 21 maj kommer Trafikkontoret att renovera flytbryggan vid Styrsö Tången. Under tiden detta pågår ersätts Tången med Kläppholmen vid gamla ishuset i yttre delen av Sandvikshamnen på Styrsö. Detta medför längre gångtider för båtarna och turerna på linje 282 är därför ändrade.

Linje 281 berörs bara måndag-fredag på turen från Bratten 22.57 som går via Kläppholmen och får senare ankomst Saltholmen.

Linje 283 berörs bara söndag från Saltholmen 19.50 till Rödsten och åter som senareläggs 5 minuter.

Tidtabeller för tiden 8 april - 21 maj finns under Södra skärgården/Tidtabeller. Var observant så att rätt period väljs.

2015-03-24 11:23
Trafikstart för Älveli måndag 30 mars

Den nya pendelfärjan Älveli sätts i trafik på linje 286 Lindholmspiren-Rosenlund från måndag 30 mars. Den har visserligen trafikerat linjen några timmar då och då under de senaste veckorna men nu är allt klart för trafik hela dagar.

Vi väntar på att den andra pendelfärjan Älvfrida skall levereras till Västtrafik. Därefter övertar vi driften av färjan och kommer att göra provkörningar och utbildningar innan den sätts i trafik.

2015-01-28 09:00
Västtrafik bjuder in till dop fredag 30 januari

Västtrafik bjuder in till dop av den första nya pendelfärjan vid Sören Mannheimers pir på Lindholmen fredag 30 januari kl 12.00.

Läs mer här! (pdf)

2015-01-14 12:46
Rekordhögt resande under 2014

Även 2014 blev ett rekordår när det gäller resandet i båttrafiken som körs på uppdrag av Västtrafik. Resandet i Södra skärgården ökade med 2,4 % till 2 150 300 resenärer och i älvtrafiken med 11,0 % till 2 410 900 resenärer.

I frakttrafiken som körs på uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret ökade transporterad mängd gods med 11,0 % till 8 200 ton medan antalet nyttofordon minskade med 5,8 % till 5 700.

2014-12-10 16:49
Nya tidtabeller från söndag 14 december

Från söndag 14 december gäller nya tidtabeller för linje 281-284 i södra skärgården. För linje 285-286 i älvtrafiken fortsätter nuvarande turer att gälla men det finns en ny utgåva av tidtabellerna med nytt datum för giltighet.

2014-12-10 10:00
Älveli och Älvfrida nya pendelfärjor till linje 286

Västtrafiks nya pendelfärjor har efter en namntävling fått sina namn. Det blev Älveli och Älvfrida. Den första av dessa är Älveli som skall levereras från varvet Uudenkaupungin Työvene i finska Nystad i slutet av december. Den andra färjan Älvfrida skall levereras i mitten av mars 2015.

Färjorna som är 33,0 m långa och 8,7 m breda är dubbeländade och har kapacitet för 298 passagerare och 80 cyklar. De kommer att trafikera linje 286 Lindholmspiren - Rosenlund och bemannas och drivas av Styrsöbolaget på uppdrag av Västtrafik.

Trafikstart för Älveli är ännu inte beslutad men kommer att ske efter besättningar är utbildade och intrimning och övningskörning skett i tillräcklig omfattning.

2014-10-31 12:46
Ge namn till Västtrafiks nya pendelfärjor

Västtrafik behöver din hjälp med att komma på två bra namn till de nya pendelfärjorna som kommer i februari. De skall trafikera Älvsnabbarelinjen mellan Rosenlund och Lindholmspiren.

Läs mer här: http://www.vasttrafik.se/#!/om-vasttrafik/nyheter/ge-namn-till-vara-nya-batar/

2014-10-03 10:26
Rekordstort resande under september

Under september 2014 har det varit rejäla resandeökningar på samliga linjer jämfört med september förra året. Det fina vädret har säkert var en bidragande orsak, men vi har resandeökningar även när vädret inte varit lika fint.

Resandet i södra skärgården ökade med 2,1 % till 173 000 resenärer. Resandet på linje 285 Älvsnabben ökade med 17,1 % till 90 900 resenärer. Störst ökning var det på linje 286 Älvsnabbare där ökningen var hela 27,4 % och 179 200 resenärer valde att resa med gratislinjen över älven.

2014-09-26 10:49
Motorbyten hösten 2014

Under hösten 2014 kommer vi att byta till nya huvudmotorer i tre av fartygen. Genom motorbytena får vi bättre miljöprestanda och ökar driftsäkerheten.

Först ut är Fröja som i skrivande stund står inomhus i bygghallen på Djupviks Varv. Fröja får två nya Volvo Penta D16 motorer istället för nuvarande fyra mindre motorer. Fröja beräknas klar för trafik under slutet av oktober i god tid inför en eventuell isvinter. 

Lastfärjan Göta II får under november en ny Caterpillar 3508C motor som kompletteras med SCR avgasrening och partikelfilter. Arbetet utförs på Ö-Varvet.

Snabbåten Valö får under november två nya MAN-motorer som är en uppgraderad version av nuvarande motortyp som även installerades i Rivö i vintras. Arbetet utförs på Ö-Varvet.

2014-03-18 10:55
Kvällsturerna på linje 285

Kvällsturerna måndag-fredag fortsätter även efter 17 augusti 2014.

2014-02-14 08:36
Slottsberget

Under perioden 23 juni - 3 augusti kommer 285 Älvsnabbens turer på Slottsberget att ställas in beroende på att flytbryggan skall tas upp på land för målning och översyn. Vi hänvisar resenärerna till Eriksberg eller Lindholmspiren under tiden Slottsberget är indragen.

2014-02-07 11:10
Ny hemsida 11 februari

Tisdag 11 februari lanserar vi vår nya hemsida med ny design och nya funktioner.

2014-02-07 11:06
Ny kvällstur till Styrsö Tången

Från den 15 december 2013 finns en ny kvällstur måndag-fredag från Saltholmen 22.40 till Styrsö Tången.

2014-02-07 10:58
Rekordstort resande 2013

Resandet fortsatte under 2013 att öka på samtliga båtlinjer vi trafikerar på uppdrag av Västtrafik

2013-12-02 14:41
Kvällsturerna fortsätter på 285 Älvsnabben

Enligt tidigare beslut från Västtrafik skulle de senare kvällsturerna dras in måndag-fredag från den 15 december. Nu är beslutet ändrat så att indragningarna skjuts upp till den 17 augusti 2014.