Fraktbestämmelser för fordon

I fraktbestämmelsrna för fordon och gods finns information om vad som gäller för att transportera fordon till öarna. Det gäller hur tunga fordon som får köras iland på kajerna, vem som får köra på öarna med kontaktpersoner till öarnas vägföreningar samt vad som gäller för farligt gods lastade på fordon.

Fraktbestämmelser (pdf)