Valö

Valö

Efter överenskommelse med trafikhuvudmannen Västtrafik beställde Styrsöbolaget två snabbåtar av katamarantyp som byggdes i kolfiberarmerad sandwichkonstruktion vid varvet Brödrene Aa i norska Hyen för leverans under 2010. Bakgrunden var behovet av att snabba upp turerna på den långa linjen från Saltholmen till Donsö och Vrångö. Valö som var den första snabbåten levererades den 16 april och sattes i reguljär trafik den 20 juni 2010. Namnet Valö kommer från fyrön som ligger längst söderut i södra skärgården innan det öppna Kattegatt tar vid. 

Valö är 27,09 m lång och 8,39 m bred. Passagerarkapaciteten är 163 personer, vilket är lika med antalet sittplatser i salongen. Två MAN D2842 LE410 dieselmotorer på tillsammans 2 038 hk (1 498 kW) driver var sin ställbar Servogearpropeller. Motorerna utbyttes mot nya i december 2014. Farten är 28,5 knop med full last.