Älv-Snabben 3

Älv-Snabben 3

När Styrsö kommun införlivades med Göteborgs stad 1974 infördes samma taxa i södra skärgården som på spårvagnar och bussar. Det blev billigare att resa med båtarna och antalet turer ökade. Öarnas befolkning ökade när fler flyttade ut och resandet ökade så snabbt att de dåvarande fartygens kapacitet räckte inte till. Styrsöbolaget beställde därför ett nytt fartyg som levererades från Djupviks Varv sommaren 1975 under namnet Ejdern. Namnvalet var en återgång till en tradition som började redan från 1870-talet när de flesta skärgårdsbåtarna i Göteborgs södra och norra skärgård fick fågelnamn. 

Ejdern var för sin tid mycket modernt konstruerat med genomgående huvuddäck utan trappor till fördäck och med stävtillägg. Som första skärgårdsbåt fick Ejdern bogpropeller. 1993 breddades skrovet och fartyget fick ny styrhytt och ny inredning. 1994 sattes Ejdern in i älvtrafiken och fick då namnet Älv-Snabben 3. De små vattenjetdrivna Älv-Snabben 1 och 2 som var med från starten av trafiken 1990 räckte då inte längre till. 2011 uppgraderades den med nya stolar i salongen. Från att ha varit reservbåt för älvtrafiken under några år blir 3:an åter ordinarie båt på Älvsnabbenlinjen när trafiken utökas den 13 december 2015.

Älv-Snabben 3 som är byggd i aluminium är 27,24 m lång och 6,92 m bred. Den får ta 298 passagerare och har 134 sittplatser i salongen. Vid motorbyte i mars 2015 installerades två nya Scania DI13 på totalt 800 hk (588 kW) med partikelfilter. Motorerna är kopplade till var sin fast propeller. Farten är max 13,5 knop.