Älveli och Älvfrida

Älveli och Älvfrida

Älveli och Älvfrida tillhör Västtrafik och är dubbeländade pendelfärjor avsedd för Västtrafiks linje 286 Älvsnabbare. Färjorna är utformade för snabb ombord- och ilandstigning för resenärer både med och utan cykel på korta resor över älven.

Färjorna beställdes av Västtrafik och byggdes 2014-2015 vid Uudenkaupungin Työvene/Nystads Arbetsbåtar i Uusikaupunki/Nystad, Finland. Älveli levererades till Västtrafik i Göteborg den 8 januari 2015 och Älvfrida den 27 mars 2015.

Färjorna ägs av Västtrafik och hyrs av Styrsöbolaget som sköter bemanning, drift och underhåll av dem. Trafikstarten på linje 286 skedde den 30 mars 2015 för Älveli och 27 april för Älvfrida. Dessförinnan hade färjorna dock kört sporadiskt på linjen efter utbildning av besättningar och intrimning av tekniken ombord.

Färjorna som är byggda i stål är 32,99 m långa och med en största bredd av 8,71 m. De är förstärkta för gång i is. Passagerarkapaciteten är 298 personer och det finns plats för 80 cyklar.

Färjorna är utformade för att ha en låg drivmedelsförbrukning och drivs av ett dieselelektriskt maskineri. Generatoraggregaten producerar elström till propellermotorer och andra elförbrukare ombord. De båda generatoraggregaten drivs av var sin Scania DI09-motor på vardera 350 hk (257 kW) som är försedd med partikelfilter.

Färjorna har ett Rolls Royce Azimuth truster propelleraggregat i varje ända. Aggregaten är omsvängbara 360 grader och har dubbla motroterande propellrar. Farten är 11 knop.