Rivö

Rivö

Efter överenskommelse med trafikhuvudmannen Västtrafik beställde Styrsöbolaget två snabbåtar av katamarantyp som byggdes i kolfiberarmerad sandwichkonstruktion vid varvet Brödrene Aa i norska Hyen för leverans under 2010. Bakgrunden var behovet av att snabba upp turerna på den långa linjen från Saltholmen till Donsö och Vrångö. Rivö som var den andra snabbåten levererades den 3 september och sattes i reguljär trafik den 27 september 2010. Namnet Rivö kommer från fyrön som ligger längst norrut i södra skärgården mittemot Asperö. 

Rivö är 27,09 m lång och 8,39 m bred. Passagerarkapaciteten är 163 personer, vilket är lika med antalet sittplatser i salongen. Två MAN D2842 LE410 dieselmotorer på tillsammans 2 038 hk (1 498 kW) driver var sin ställbar Servogearpropeller. Motorerna utbyttes mot nya i januari 2014. Farten är 28,5 knop med full last.