Älvtrafiken

Älvtrafiken

Älvtrafiken består av två linjer som båda körs på uppdrag av Västtrafik. Längsgående linje 285 Älvsnabben är en betallinje med Västtrafiks taxa. Tvärgående linje 286 Älvsnabbare är avgiftsfri att åka med genom att kostnaden för linjen betalas av Göteborgs Stad.

Linje 286 Älvsnabbare trafikeras måndag - fredag ca 06.30-19.00 Lördagar 11:14-16:12 och söndagar 11:30-16:30  med pendelfärjorna Älveli och Älvfrida som har gott om plats för cyklar i hela färjans längd.

Linje 285 Älvsnabben som trafikeras med båtar som har begränsad kapacitet för cyklar eftersom de bara kan placeras på fördäck. Cyklar får av säkerhetsskäl inte placeras utanför de gula begränsningslinjer som markerar utrymningsstråk från frontdörrar till stävgrindar och portar. Cyklar tas med utan avgift på båda linjerna.

Båda linjerna trafikerar Stenpiren Resecentrum. Vid Stenpiren finns även spårvagns- och busshållplats med flera linjer.

Reseplanerare

Vid sökning av hållplatser i Västtrafiks reseplanerare för Lilla Bommen sök på Lilla Bommens hamn, för Eriksberg sök på Eriksbergs färjeläge och för Klippan sök på Klippans färjeläge.