Smågods med passagerarbåt från Saltholmen

Smågods kan skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen, men bör i första hand skickas med lastfärjan från Fiskebäck. Kylvaror skall alltid skickas med lastfärjan från Fiskebäck eftersom passagerarbåtarna inte har kylrum.

Smågods som skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen är avgiftsbelagt. Fraktavgift kan betalas med bankkort i terminalen på Saltholmen. Om godset betalas ombord på båten gäller kortbetalning eller swish . Om kunden har fraktkredit kan vi faktura fraktavgiften.

mer information Taxa gods på passagerarbåt från Saltholmen .

Taxa för gods med lastfärjan från Fiskebäck finns under rubriken Godstransport.