Vipan ersätter Rivö under varvsbesök

Vipan ersätter Rivö följande turer:

Avg Vrångö 04.33

Avg Saltholmen 06.09 samt avg Vrångö 06.32

Avg Saltholmen 07:54 samt avg Vrångö 08:42.

Avg Saltholmen 12.35 samt avg Vrångö 13.25

Avg Saltholmen 15.30 samt avg Vrångö 16:00

Avg Saltholmen 17.00 samt avg Vrångö 18.00

Avg Saltholmen 19.35 samt avg Vrångö 20.11

Avg Saltholmen 21.40 

Förseningar kan förekomma eftersom Vipan har lägre fart än snabbåtarna.

Ö-snabben är meddelad och ska invänta Vipan på Saltholmen. 

« Tillbaka