Ingen godstrafik till Vargö

Med anledning av att den gamla träbryggan inte längre tål vikterna från godsbåtarna kör vi ingen godstrafik till Vargö. Detta gäller tills vidare.

Passagerarbåtarna trafikerar bryggan som vanligt. Observera att det inte är tillåtet att frakta stora godsmängder eller farligt gods med passagerarbåtarna.

« Tillbaka