Smågods

Smågods kan skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen men bör i första hand skickas med lastfärjan från Fiskebäck. Kylvaror skall alltid skickas med lastfärjan från Fiskebäck eftersom passagerarbåtarna inte har kylrum för transporten. Se vidare under rubriken Gods och Bilar på startsidan.

Smågods som skickas med passagerarbåtarna från Saltholmen är avgiftsbelagt. Fraktavgift kan betalas kontant eller med bankkort i terminalen på Saltholmen. Om godset betalas ombord på båten hos däcksman gäller endast kontant betalning. Om kunden har fraktkredit kan vi fakturera fraktavgiften.

Det finns två olika taxor; dels för gods som medföljer resenärer och dels för gods utan medföljande resenärer.

Taxa för gods på passagerarbåt från Saltholmen (pdf)