Risk för strejk från tisdag 12 april kl 00.00

Risk för strejk som påverkar linje 281-284 Södra skärgården och 286 Älvsnabbare från tisdag 12 april kl 00.00, d v s midnatt mellan måndag och tisdag.

Sjöbefälsföreningens varsel om stridsåtgärder omfattar arbetsnedläggelse av befälhavare och styrmän i följande fartyg: Snabbåtarna Rivö och Valö samt Fröja, Skarven, Vipan, Älvfrida och Älv-Vira.

Konsekvensen vid strejk för linje 281-284 i södra skärgården är att bara tre fartyg kan användas i trafiken mot normalt fem. Det kommer bli både indragna turer och längre restider. Speciell tidtabell för trafiken kommer så snart den är klar att läggas ut på hemsidan.

Konsekvensen vid strejk för linje 286 Älvsnabbare mellan Lindholmspiren och Stenpiren blir halverad turtäthet med bara en pendelfärja i trafik.

För all information om trafiken i samband med risken för strejk hänvisar vi till hemsidan.

« Tillbaka