Rekordstort resande 2013

Resandet fortsatte under 2013 att öka på samtliga båtlinjer vi trafikerar på uppdrag av Västtrafik

2013 reste 2 099 800 personer med båtarna i södra skärgården. Det var en ökning med 5,2 % jämfört med 2012. Älvtrafiken hade 2 171 500 resenärer, en ökning med 10,4 %. Tack alla ni som väljer att resa med båtarna!

« Tillbaka