Nyheter i tidtabellen för södra skärgården från 11 december

I den nya tidtabellen fr o m 11 december 2016 finns några nyheter. Det blir en ny tur på linje 281 måndag-fredag från Saltholmen 17.00 till Köpstadsö, Bratten, Skäret, Donsö och Vrångö. Båten går därefter från Vrångö 17.36 via Skäret för avstigande till Donsö där turen slutar.

Turen måndag-fredag från Vrångö 18.06 går direkt till Saltholmen. Påstigande från Skäret och Donsö får resa via Vrångö.

Linje 284 får trafik även till Knarrholmen fredag-söndag. Även Stora Förö får förbättrad trafik.

För övrigt görs en del minutjusteringar i båttidtabellerna för att passa den utökade trafiken på spårvagn linje 11. Det medför att måndag-fredag går vissa båtturer några minuter tidigare på morgonen för att passa spårvagnstiderna.

En nyhet är att Ö-Snabben linje 114 får turer även lördagar.

För nattrafik i tidtabellen, se rödmarkerade tider alla dagar i veckan. Turer efter midnatt visas nu på den dag de faktiskt körs.

« Tillbaka