Konsekvenser av SBF varsel om stridsåtgärder från 12 april

SBF varvsel om stridsåtgärder omfattar arbetsnedläggelse av befälhavare och styrmän i följande fartyg: Snabbåtarna Rivö och Valö samt Fröja, Skarven, Vipan, Älvfrida och Älv-Vira. Det medför att de turer som dessa fartyg är tursatta på i tidtabellen inte kommer att kunna trafikeras.

Konsekvensen för linje 281-284 i södra skärgården är att Vrångö, Donsö, Styrsö Skäret, Styrsö Bratten, Köpstadsö, Asperö Östra och Saltholmen samt fritidsöarna inte kan trafikeras av turer som körs med snabbåtar enligt tidtabellen. Endast turer som trafikeras med Silvertärnan, Vesta och Ylva kommer att trafikeras. Vrångö och Donsö som i tidtabellen nästan bara trafikeras med snabbåtar kommer förstås att bli värst drabbade av de indragna turerna.


Konsekvensen för linje 286 Älvsnabbare mellan Lindholmspiren och Rosenlund blir halverad turtäthet med bara en pendelfärja i trafik.

« Tillbaka