Avtalsparternas information om strejken

I den centrala konflikten om avtalen för befälhavare och styrmän i skärgårdstrafiken finns två avtalsparter, dels Almega som representerar rederierna och dels Sjöbefälsföreningen som representerar befälhavare och styrmän. Den som vill läsa parternas inlägg hänvisar vi till deras hemsidor:

www.almega.se

www. sjobefalsforeningen.se

« Tillbaka