Att tänka på för cyklister till och från södra skärgården

Södra skärgården trafikeras med båtar som har begränsad kapacitet för cyklar eftersom de bara kan placeras på fördäck. Cyklar får av säkerhetsskäl inte placeras utanför de gula linjer som markerar utrymningsvägar från frontdörrar till stävgrindar och portar.

Undvik ta med cykel från Saltholmen om du bara skall på utflykt till öarna. Det är inte säkert att det finns plats att få med cykel tillbaka till Saltholmen. Öarna är inte större utan att det går att klara sig utan cykel.

 

« Tillbaka