Tidtabeller

I den nya tidtabellen fr o m 11 december finns några nyheter. Det finns en ny tur med snabbåt på linje 281 måndag-fredag från Saltholmen 17.00 till Köpstadsö, Bratten, Skäret, Donsö och Vrångö. Båten går därefter från Vrångö 17.36 via Skäret för avstigande till Donsö där turen slutar. Turen måndag-fredag från Vrångö 18.06 går direkt till Saltholmen. Påstigande från Skäret och Donsö får resa via Vrångö.

Linje 284 har trafik även till Knarrholmen fredag-söndag. Även Stora Förö har förbättrad trafik.

För övrigt har det gjorts en minutjusteringar i båttidtabellerna för att passa den utökade trafiken på spårvagn linje 11. Det medför att måndag-fredag går vissa båtturer några minuter tidigare på morgonen för att passa spårvagnstiderna.

En nyhet är att Ö-Snabben linje 114 trafiukeras även lördagar.

För nattrafik, se rödmarkerade tider alla dagar i veckan. Turer efter midnatt visas nu på den dag de faktiskt körs.

 

Vintertidtabell 11 dec 2016 - 18 juni 2017 och 21 aug - 9 dec 2017

Observera att i tidtabellen från 11 december har nattrafik rödmarkerade turer alla dagar i veckan. Turer efter midnatt visas nu på den dag de faktiskt körs.

Linje 281 mot Skäret, Donsö, Sjumansholmen, Kårholmen och Vrångö samt 282 mot Köpstadsö, Styrsö, Källö, Vargö och Brännö Husvik (pdf)

Linje 283 mot Asperö och Brännö Rödsten (pdf)

Linje 284 mot Knarrholmen och Stora Förö (pdf)

Alla turer Styrsö - Brännö (pdf)

Här nedan finns tidtabeller för varje brygga (hållplats) till och från Saltholmen:

Asperö Norra (pdf)

Asperö Östra (pdf)

Brännö Husvik (pdf)

Brännö Rödsten (pdf)

Donsö (pdf)

Knarrholmen (pdf)

Kårholmen (pdf)

Källö (pdf)

Köpstadsö (pdf)

Sjumansholmen (pdf)

Stora Förö (pdf)

Styrsö Bratten (pdf)

Styrsö Skäret (pdf)

Styrsö Tången (pdf)

Vargö (pdf)

Vrångö (pdf)